S tem programom ponujamo tržišču celoten program hišnih dimnikov. Ti dimniki se uporabljajo za kurišča na trda, tekoča in plinska goriva. S tipskimi elementi dimnika je možno sestavljati vse mogoče rešitve, ki zagotavljajo funkcionalnost dimnikov in želje oblikovalcev prostorov.

Konstrukcijski detajli so izvedeni po najnovejših znanstvenih dosežkih doma in v svetu.

Opis dimnika

Etažni dimnik SN - SIGMANOVA je sestavljen iz treh slojev:

  • NOTRANJE CEVI

izdelane iz jekla, ki je odporno na kislino in ogenj. Tuljava ima nizko toplotno kapaciteto, vsled česar dimnik hitro doseže potreben vlek. Notranjost je gladka, kar zmanjšuje upore in olajša čiščenje dimnika.

  • TOPLOTNE IZOLACIJE,

ki vzdržuje potrebno delovno temperaturo dimnika.

  • ZUNANJEGA PLAŠČA

iz lahkega betona, ki je na površini primerno gladek.

Možnost uporabe
Uporabni so za vse vrste kurišč oz. peči na trda goriva, kurilno olje in plin.
Posebno primerni so tudi za kurišča z nizko temperaturo dimnih plinov, kjer se pojavlja kondenziranje (plinska trošila). V takšnih slučajih je dno dimnika izvedeno kot zbiralec kondenza z izpustom.
Določitev preseka tuljave
Z ozirom na vrsto goriva, temperature dimnih plinov ter višino dimnika, so izdelani diagrami za najpogostejše primere. Diagrami so usklajeni z DIN predpisi, ki so navedeni pri posameznih diagramih.
 tmd div

Izvedbe

  • Enojni dimniki SN
  • Dvojni dimniki SN
  • Kombinirani - dimniki in ventilacije

Montaža dimnika

Pogoji za montažo

Etažni dimniki so predfabricirani srednje težki montažni elementi, ki se običajno namestijo, ko je objekt zgrajen do zgornje etaže in urejen dostop iz etaže v etažo objekta. Pogoj za uspešno montažo so tudi pravilno izvedene odprtine v ploščah in preboji v zidu, ki jih prikazuje skica. Odprtine morajo biti v obeh tlorisnih smereh večje za 5 cm kot je tlorisna dimenzija dimnika. V primeru, ko je element etažnega dimnika postavljen ob nosilnem zidu, je potrebno v zidu izvesti preboj za podstavni kovinski element. Ti preboji so velikosti 10×10 cm in na mestih, kot jih prikazuje skica. Ležišča oz. spodnja ploskev tega preboja je v nivoju gornjega roba betonske plošče.

Montaža elementov

Montažo elementov dimnika SIGMANOVA običajno izvaja naša, za to vrsto del strokovno usposobljena ekipa. Montažo pa lahko vrši tudi naročnik oz. izvajalec del po montažnem projektu. Montažni elementi na gradbišču morajo biti pravilno zloženi in sicer po montažnem projektu  na določenem mestu (deponiji) tako, da so na dosegu dvigalnih naprav. Vgrajevanje vsakega montažnega elementa izvajamo skozi odprtine v ploščah od zgoraj navzdol tako, da najprej vgradimo spodnji element in nato vse ostale. Vsak dimnik se namesti na podstavni kovinski nosilec, ki se postavlja preko odprtine v betonski plošči tako, da vsaka plošča prevzame težo posameznega elementa. Spajanje dimne cevi se izvede z veznim elementom, ki se pred montažo natakne na spodnjo stran gornjega elementa. Po izvršeni uravnavi elementa se odprtina v plošči in med elementoma zalije z drobnozrnatim betonom. Podobno kot etažni dimnik se montira zaključni element dimnika.

Projektiranje 

Izpust dimnika

Pravilno izveden izpust dimnika na vrhu je eden od pogojev za dober vlek. Pri načrtovanju je potrebno paziti, da je izpust pravilno postavljen glede na njegovo okolico. Strmeti moramo za tem, da je dimnik čim bliže slemenu zgradbe. Na pravilen izpust vpliva naklon strehe in oddaljenost od slemena, bližnje ovire in sosednji objekti. Na skici je navedenih nekaj primerov za izpust dimnikov.

POSAMEZNI DIMNIKI so dimniki, na katere je priklučeno eno kurišče na trdo, tekoče ali plinasto gorivo. Običajno so to kotlarne za centralno ogrevanje.

tmd ed p 

KONTAKTNI PODATKI:

PE Latkova vas, Latkova vas 81E, 3312 Prebold, Slovenija, TRR ADDIKO BANK d.d.: SI56 3300 0000 7727 884

Telefon:+386 (0)3 713 63 50, +386 (0)3 713 63 51, E-mail: info@sigmanova.si

     

Please publish modules in offcanvas position.