Za obnovo starih iztrošenih in neprimernih dimnikov smo razvili poseben sistem za sanacijo teh dimnikov, ki smo ga poimenovali SN-SAN in je primeren za novo generacijo kurišč z nizko izstopno temperaturo dimnih plinov.

Opis dimnika SN-SAN

Dimniški sistem SN SAN predstavljajo kovinski dimniški elementi, s katerimi se lahko sestavi kompletna dimovodna naprava. Sistem je večnamenski in se lahko uporabi za kurišča na plinasto, tekoče ali trdo gorivo po pogojem, da se že v fazi montaže opredeli izvedba, ki je odvisna od vrste kurilne naprave.
Elementi so izdelani iz nerjaveče ognje in kislino odporne pločevine - Wr.Nr. 1.4571 in 1.4404. Spajanje in tesnenje dimnika je enostavno, hitro in kvalitetno. Običajno dimnih cevi ni potrebno dodatno izolirati. Če pa je dovolj prostora priporočamo izolacijo z mineralno volno 3 cm ali pa se po zazidavi odprtin v celoten vmesni prostor nasuje ekspandirani vermikulit.

SN SAN 

Sistem sanacije dimnikov SN-SAN je primeren:

 • za sanacijo dotrajanih dimnikov,
 • za zmanjševanje presekov obstoječih dimnikov,
 • za vgradnjo v požarnovarne instalacijske jaške,
 • za povezavo kurilnih naprav na dimniške vertikale,
 • za novogradnje

Montaža

Sistem dimnikov SN SAN je zasnovan za način montaže "naredi si sam", montažo pa vršijo tudi naše posebej usposobljene ekipe oz. od nas pooblaščena podjetja in zastopniki. V vsakem primeru je potrebno pred montažo obstoječ dimnik dobro pregledati ter ugotoviti:
 • presek dimnika,
 • vertikalnost dimnika,
 • višino priključkov,
 • druge posebnosti, potrebne za izdelavo načrta sanacije dimnika in ponudbe.

V primeru, da je presek obstoječega dimnika premajhen ali ni gladek, ga je potrebno povrtati. V ta namen imamo usposobljene ekipe, tako da lahko dimnik hitro in kvalitetno povrtamo do višine 30 m.

Montaža se običajno vrši od vrha navzdol, lahko pa tudi obratno. V tem primeru je potrebno spodaj izdolbsti star dimnik v dolžini min. 1,0 m. Odprtine je potrebno izdolbsti tudi za priključke, dimniška vratca in na tistih mestih, kjer je dimnik etažiran.

Dimenzioniranje dimnika

Zaradi varčevanja s toplotno energijo se na področju toplotne tehnike pojavlja vse več modernih naprav, ki delujejo z optimalnimi izkoristki. To se doseže z zmanjševanjem temperatur dimnih plinov, s popolnejšim izgorevanjem in zmanjševanjem toplotnih moči v odvisnosti od trenutnih potreb po toplotni energiji.
  Tudi dimenzioniranje dimnovodnih naprav je odvisno od omenjenih spremenjljivk. Uporabljamo predpise DIN 4705-1 oz. EN 13384-1.

Izračun dimenzije dimnika je za naše kupce brezplačen.
  Za izračun dimnika potrebujemo sledeče podatke:

 • vrsto kurilne naprave,
 • vrsto gorilnika,
 • vrsta goriva
 • toplotno območje Qmax / Qmin,
 • zahtevani vlek na kurilni napravi pri Qmax / Qmin,
 • masni tok dimnih plinov ali vsebino CO2 v dimnih plinih pri Qmax / Qmin,
 • dolžino dimniškega priključka,
 • število kolen na dimniškem priključku.

 

Kvaliteta

-  EC-certifikat kontrole proizvodnje 1404-CPD-1002, ki ga je izdal ZAG Ljubljana in potrjuje skladnost kontrole proizvodnje s standardom SIST EN 1856-1:2003, ki velja za proizvode za sistemske dimnike;

-  EC certifikat 1404-CPD-1003, ki potrjuje skladnost kontrole proizvodnje s standardom SIST EN 1856-2:2004, ki velja za kovinske tuljave in dimniške priključke.

Naročilo

Pri naročilu tipskih elementov navedite:

 • premer cevi in priključkov,
 • oznake iz proizvodnega programa,
 • količino.

Po želji naročnika izdelamo tudi netipske elemente.

 

Cenik elementov SN-SAN

KONTAKTNI PODATKI:

PE Latkova vas, Latkova vas 81E, 3312 Prebold, Slovenija, TRR ADDIKO BANK d.d.: SI56 3300 0000 7727 884

Telefon:+386 (0)3 713 63 50, +386 (0)3 713 63 51, E-mail: info@sigmanova.si

     

Please publish modules in offcanvas position.